ALZ-Web-Cover

Shumë njerëz janë të lumtur dhe të qetë, nëse mund të qëndrojnë të pavarur dhe në shtëpinë e tyre. 

Për ta arritur këtë, është e domosdoshme që të bëhen disa ndryshime në shtëpinë e tyre duke  përdorur   pajisje të reja/teknologji ndihmëse, që janë të projektuara për të ndihmuar njerëzit me demencë për të qëndruar të pavarur për kohë të gjatë ose duke ia bërë më lehtë të tjerëve për të dhënë mbështetje.