ALZ-Web-Cover

Simptomat e demencës mund të përfshijnë humbjen e kujtesës, vështirësi në  të menduar, arsyetuar apo biseduar, dhe ndryshime të papritura në sjellje. Megjithatë, demenca shfaqet ndryshe te secili individ.

Disa situata që vihen re me shpesh janë: vështirësi  për të kujtuar ngjarjet e fundit apo emrat e njerëzve,  vështirësi për të ndjekur bisedat apo programet televizive, përsëritja e  vetvetes apo humbja e idesë të asaj që është duke thënë, vështirësi në  përqëndrim, për të menduar gjëra ose për të ndjekur udhëzime, të qënurit i hutuar edhe  në një vend të mirënjohur, të paturit një ankth të pazakontë.

Forma më e shpeshtë e demencës është sëmundja e Alzheimer. E dyta për sa i përket shpeshtësisë është demenca vaskulare.