ALZ-Web-Cover

Në qoftë se një person diagnostikohet me demencë, është e rëndësishme që  të organizojë dhe te vendos rregull për ҫështjet e tyre financiare dhe ligjore, ndërsa janë akoma në gjendje për ta bërë këtë. Kjo siguron që në të ardhmen, këto  ҫështje të tyre do të zgjidhen në mënyrën që ata dëshirojnë.